Legatets bestyrelse

Legatets vedtægt fastsætter, at legatet skal bestyres af præsidenten for Retten på Bornholm som formand, formanden for Rønne Håndværker- og Industriforening (nu SMVBornholm) eller en af denne udpeget og formanden for Rønne Handelsstandsforening eller en af denne udpeget. Bestyrelsens medlemmer skal have bopæl i Rønne.

Bestyrelsen består af:

Retspræsident Henrik Engell Rhod, formand
Retten på Bornholm

Manufakturhandler Jan Bidstrup
Rønne Handelsstandsforening

VVS-installatør Jacob Svendsen
SMVBornholm

Legatets daglige ledelse og administration varetages af bestyrelsesformand Henrik Engell Rhod.

Bestyrelsen holder mindst to møder om året i maj/juni og november/december. Modtagne ansøgninger behandles på bestyrelsesmøder.  Ansøgninger, der ligger klart uden for legatets formål, afvises dog administrativt.


Legatet er en ikke-erhvervsdrivende fond og som sådan omfattet af lov om fonde og visse foreninger (fondsloven).

Legatets bundne formue bestyres i Danske Forvaltning i Danske Bank A/S. Legatets investeringer varetages af Danske Capital i Danske Bank A/S i samråd med legatets bestyrelse.

Legatets revision varetages af Bornholms Revision A/S.