Legatets bestyrelse

Legatets vedtægt fastsætter, at legatet skal bestyres af præsidenten for Retten på Bornholm som formand og et medlem udpeget af Rønne håndværker- og industriforening samt et medlem udpeget af Rønne Handelsstandsforening.

Bestyrelsen udgøres af:

Retspræsident Henrik Engell Rhod, formand
Retten på Bornholm

Manufakturhandler Mogens Ipsen
Udpeget af Rønne Handelsstandsforening

Fhv. bagermester Kjeld Hjorth
Udpeget af Rønne håndværker- og industriforening