Donationer 2008

Støtte til indkøb af kunst til Bornholms Kunstmuseum:

Jais Nielsen:
"La mulâtresse Euphrasie"

Rejselegat til bildende kunstnere:

3 modtagere

Understøttelse af værdige og trængende personer, der bor i Rønne:

Er uddelt i december

Eksempler på støtte i øvrigt:

Bornholms Museum (bog om bornholmske guldgubber).
Bornholms Museum (engelsk udgave af bog om helleristninger).
Grønbechs Gård (tilskud til etablering af udstillingslokaler).
Svanens Venner (tilskud til etablering af museumsværft).
Scala Gudhjem (indkøb af nyt filmlærred).
Rønne Theater (etablering af foldebaldakin på ny vestfløj).
Bornholms Travselskab (tilskud til lysanlæg).
IK Viking Rønne og DGI Bornholm (indkøb af springbane).
Nexø Kristne Skatecenter (etablering af boldbane).
Værestedet Blæksprutten (indretning af lokaler).
Kuremøllens Venner (tilskud til genetableringsarbejder).
Bornholms Museum (tilskud til restaurering af Hjorths Fabrik).
Partsrederiet "Mester" (tilskud til udbedring af svampeskade).
Nyker Idrætsforening (tilskud til renovering af lokaler).
Aktivitetscenter Lunden (tilskud til udstyr m.m.).
Bornholms Regionskommune (udendørs isskøjtebane).
Svanekegården (tilskud til etablering af haveanlæg).