Donationer 2010

Støtte til indkøb af kunst til Bornholms Kunstmuseum:

Diverse kunstværker

Rejselegat til bildende kunstnere:

3 modtagere

Understøttelse af værdige og trængende personer, der bor i Rønne:

Er uddelt i december.

Eksempler på støtte i øvrigt:

Rønne Skaterpark (asfaltering)
Tejn Idrætsforening (tidtagningssystem)
Kuremøllens Venner (renoveringsarbejder)
Skadestuen, Bornholms Hospital (indretning af rum for pårørende)
Kulturhuset FREM (digitalisering af fremviserudstyr)
Rønne Theater (færdiggørelse af byggeri)
Bornholms Hjemstavnsforening (udgivelse af sangbog)
Bornholms Hospital (udstillingsfaciliteter)
Filmværksted Bornholm (udstyr)
Bornholms 4H (indretning af aktivitetsbygning)
Bornholms Museum (indretning af aktivitetsrum m.m.)
Bornholms Sports- og Kulturcenter (kunstgræsbane)
Bornholms Marineforening (belysning af mindesmærke)
Almegaards Kaserne (mindesmærke for faldne udsendt fra Bornholm)
SvanekeGaarden (granitskulptur)
Oluf Høst Museet (maleri)
ABC Huzets Løbeklub (udstyr)
ASG Tennis (anlæg)
Lobbæk Borgerforening (inventar)
Dagtilbud Vest (materiale til antimobningskampagne)
Nyvest Idrætsforening (hoppepude)
Sportsfiskerforeningen Havørreden (modernisering af klubhus)
Café Vita (spil)
Bornholms Forsvarsmuseum (arkivudstyr)
I/S Ridecenter Nordbornholm (hegn)
Galleri 2rn (lysanlæg).
Foreningen De Bornholmske Jernbaner (mannequin).
Wonderfestiwall (scene).
Nyker Forsamlingshus (køkkenfaciliteter).
Bornholms Træbådelaug (sejlloft).
Bornholms Sportsfiskerforening (ræling og scandæk på "Hansa").
Bornholms Højskole (nyindretning af foredragssal ).
Det Danske Spejderkorps Rønne Trop og Flok (varmeanlæg).
Danish Open 2010 - Bornholm (sejlsportsarrangement).
Muzikhuset Bornholm ("Kulturbroen").
Nautilus Forlag & Kommunikation ApS (bogudgivelse).
Bornholm Art Trambus (heldekorering af BAT-busser).
Rønne Sejlklub (ledsager- og redningsbåd).