Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristerne er 1. maj og 15. oktober.

Ansøgningsfristen 1. maj gælder for følgende ansøgninger:

  • Rejselegater til bildende kunstnere.
  • Almennyttige og velgørende formål på Bornholm.

Ansøgningsfristen 15. oktober gælder for følgende ansøgninger:

  • Legater til værdige og trængende personer, der bor i Rønne.
  • Legater til tandlægestuderende fra Bornholm.
  • Almennyttige og velgørende formål på Bornholm.

For alle ansøgninger må påregnes svartid på op til 8 uger efter ansøgningsfristens udløb.

For at spare administration og porto sender legatet ikke bekræftelse på modtagelse af ansøgninger.