Hvad støttes ?

Legatet kan uddele midler til:

 • Bornholms Kunstmuseum til køb af malerier og skulpturarbejder (bildende kunst).
 • Rejselegater til bildende kunstnere.
 • Understøttelse af tandlægestuderende fra Bornholm.
 • Understøttelse af værdige trængende personer, der bor i Rønne.
 • Almennyttige og velgørende formål på Bornholm.

Legatet yder ikke støtte til blandt andet:

 • Erhvervsvirksomhed.
 • Fondsetablering.
 • Religiøse formål.
 • Politiske, herunder fagpolitiske, formål.
 • Generelle indsamlinger.
 • Administration, herunder honorering af fundraisere.
 • Skole- og grupperejser.

Der ydes kun helt undtagelsesvis støtte til drift. Arrangementer, herunder udstillinger, koncerter og forestillinger, ydes kun støtte i begrænset omfang.

Afslag begrundes ikke.

Ansøgninger, der får afslag, offentliggøres ikke.