Hvad støttes ?

Legatet kan uddele midler til:

 • Bornholms Kunstmuseum til køb af malerier og skulpturarbejder.
 • Rejselegater til bildende kunstnere.
 • Understøttelse af tandlægestuderende fra Bornholm.
 • Understøttelse af værdige trængende personer, der bor i Rønne.
 • Almennyttige og velgørende formål på Bornholm.

Legatet yder ikke støtte til:

 • Erhvervsvirksomhed.
 • Religiøse formål.
 • Politiske, herunder fagpolitiske, formål.
 • Generelle indsamlinger.
 • Administration, herunder honorering af fundraisere.
 • Skole- og grupperejser.

Der ydes kun undtagelsesvis støtte til drift og arrangementer, herunder udstillinger, koncerter og forestillinger.

Afslag begrundes ikke og kan ikke påklages.