Hvordan søges

Ansøgere til følgende formål skal anvende ansøgningsskemaer:

 • Understøttelse af værdige trængende personer i Rønne. (Ansøgningsfrist 1. november)
   Hent ansøgningsskema (PDF)

 • Understøttelse af tandlægestuderende fra Bornholm. (Ansøgningsfrist 1. november)
   Hent ansøgningsskema (PDF)

 • Rejselegater til bildende kunstnere. (Ansøgningsfrist 1. maj)
   Hent ansøgningsskema (PDF)

Ansøgningsskema udfyldes, printes, underskrives og indgives som brev til legatet. Ansøgninger pr. mail behandles ikke.

Nærmere betingelser for at søge ovenstående formål fremgår af ansøgningsskemaerne.

Særligt for ansøgninger til almennyttige og velgørende formål på Bornholm:
(Ansøgningsfrist 1. maj og 1. november)

Til ansøgninger til almennyttige og velgørende formål på Bornholm findes ikke ansøgningsskema. Ansøgning indgives i underskrevet stand som brev til legatet og bør indeholde oplysninger om følgende:

 • Projektets formål.
 • Det ansøgte beløbs størrelse.
 • Ansvarshavende ansøger og kontaktinformation.
 • Projektets idé, baggrund og perspektiv, herunder hvem, der får gavn af projektet.
 • Opbakning fra eventuelle samarbejdspartnere.
 • Hvordan eventuelle driftsudgifter dækkes.
 • Budget og finansieringsplan indeholdende blandt andet oplysninger om egenfinansiering, bidrag fra det offentlige og evt. andre fonde. 
 • Årsregnskab (for foreninger/institutioner).
 • Eventuelle særlige udfordringer forbundet med projektet.
 • ansøgerens CVR-nummer eller kassererens navn, adresse og CPR-nummer, da legatet er forpligtet til at indberette eventuelle tilskud til SKAT.   

Beskriv så vidt muligt projektet klart og præcist på én side, hvor alle relevante oplysninger fremgår i overskuelig form, og hvor formålet er præsenteret på få linjer. Derudover kan vedlægges uddybende information og relevante bilag i sorteret orden.

BEMÆRK: Ansøgninger pr. mail behandles ikke.

Persondatapolitik

Oplysninger om legatets behandling af personoplysninger fremgår af dette dokument:  Om legatets behandling af personoplysninger