Kontakt

Brødrene E., S. & A. Larsens Legat
Damgade 4A
3700 Rønne
Tlf: 99 68 83 00
Mail: bestyrelsen@larsenslegat.dk

BEMÆRK: Ansøgninger skal indgives som brev, der er underskrevet. Ansøgninger pr. mail behandles ikke.

For at spare administration og porto sender legatet ikke bekræftelse på modtagelse af ansøgninger.