Kontakt

Brødrene E., S. & A. Larsens Legat
Damgade 4A
3700 Rønne
Tlf: 99 68 83 00
Mail: bestyrelsen@larsenslegat.dk

BEMÆRK: Ansøgninger skal indgives som brev, der er underskrevet. Ansøgninger pr. mail behandles ikke.

For at spare administration og porto sender legatet ikke bekræftelse på modtagelse af ansøgninger.

 

Behandling af persondata

Legatet indhenter ikke persondata af egen drift. Legatets behandling af persondata omfatter alene persondata, som ansøger selv har oplyst i en ansøgning, og oplysningerne anvendes alene i forbindelse med legatets behandling af ansøgningen.

Legatet opbevarer kun persondata, så længe det er nødvendigt. Ansøgninger som ikke imødekommes, slettes efter endt sagsbehandling.

Alle oplysninger benyttes udelukkende internt i legatet.

Uddelinger indberettes til SKAT. Derudover videregiver legatet ikke persondata til tredjeparter.