Donationer 2020

Støtte til indkøb af kunst til Bornholms Kunstmuseum:

Diverse kunstværker

Rejselegat til bildende kunstnere:

1 modtager

Understøttelse af værdige og trængende personer, der bor i Rønne ("julelegat"):

61 modtagere af samlet 304.000 kr.

Studielegat til bornholmske tandlægestuderende:

Der er for tiden to modtagere af legatet.

Legatet udbetales modtageren med 10.000 kr. (2020) hvert kvartal i den normerede studietid.

Eksempler på støtte i øvrigt:

FLINKtrio (koncertrække på plejecentre)
Aakirkebyhallerne (scoretavle)
Kuremøllens Venner (handicaptoiletfaciliteter)
Nyker Forsamlingshus (borde og stole)
Kulturhuset FREM (stole m.m.)
NyVest Skytteforening (markeringsanlæg)
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (webportal for det bornholmske sprog)
Værftet Nexø (toiletfaciliteter)
Vestermarie Borgerforening (bålhytte)
Flådeselskabet "Atlanten" (transportslidske for kajakker)
Bornholms Stemme (programrække om det bornholmske sprog)
Gudhjem Svømmehal (varmtvandsbassin)
Rønne Tennis Klub (padeltennisbaner)
Bornholms Teater (sommerforestilling "1658")
Plejecenter Klippebo (handicapbus)
Naturstyrelsen (naturlegepladsen i Hareløkkerne)
Viking Atletik (el-generator)
Politihjemmeværnskompagni Bornholm (termiske kikkerter)
Bornholms Sportsdykkerklub Calypso (Kompressor og påfyldningsanlæg)
Bornholms Motor Sport (klubhus)
Foreningen Folk og Fæ (musikanlæg)
DBU Bornholm (materialetrailer)
Bornholms Musikforening (jubilæumskoncertrække)
Hasle Idrætsforening (e-sportudstyr)
Østerlars Skytteforening (markeringsanlæg)
Bornholms Historiske Samfund (publikation)
Nyker Forsamlingshus (køkken)
Bornholms Petanque Hal (lysanlæg)
Bornholms Kulturuge (kulturuge i 2021)
Poulsker Idrætsforening (motions- og sundhedsprojekt)
R.I.K. Fodbold Bornholm (motionshus)
Bornholms Tekniske Samling (udstillingsbygning)