Donationer 2022

Støtte til indkøb af kunst til Bornholms Kunstmuseum:

Diverse
 
Rejselegat til bildende kunstnere:

2 modtagere
 
Understøttelse af værdige og trængende personer, der bor i Rønne:

Uddeles ultimo november.

Eksempler på støtte i øvrigt:

Nexø Billard Klub (renovering af billardborde)
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (publicering af bornholmske dialektkomedier)
FlinkTrio (koncerter på bornholmske plejecentre)
Sommerliv på Store Torv (aktiviteter på Store Torv i Rønne)
Danmarks Veteraner (mindesten)
Kvindekrisecenter Bornholm (TV-apparater)
Aakirkeby Borgerforening (projekt "Stier for alle")
Knudsker Idrætsforening (borde og stole)
Kulturvækst Bornholm (kultur- og naturaktiviteter til børn)
Foreningen Lillemyrs Venner (nyt køkken)
Bornholms Tekniske Samling S/I (renovering)
Bornholms Brand Park (omlægning af løbsbane)
Den Bornholmske Musikforening Sonics (indretning af forsamlingshus)
Bornholms Regionskommune (Trailcenter Rytterknægten)
Nexø Kajakklub (renovering af klubhus)
Kuremøllens Venner (istandsættelser)
Aakirkeby Hallerne (kunstgræsbane)